رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ غلات صبحانه کلاگ

این تبلیغ یک صبحانه جدید به نام غلات صبحانه کلاگ است که از برگه های ذرت پوشیده از شکر درست شده بود

شعار این تبلیغ چنین است: خبر مهم! برگه‌های ذرت شکری.

برگرفته از کتاب عصر طلائی تبلیغات _ دهه 70 _ جیم هیمن

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100