رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ حشره کش

تبلیغ حشره کش غیر سمّی در سال 1979

 

برگرفته از کتاب عصر طلائی تبلیغات _ دهه 70 _ جیم هیمن

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100