رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ خمیر دندان بیناکا

 

این آگهی نشان می دهد که در دهه سی بهداشت دهان و دندان ، مورد توجه بوده است.

سال 1343

اشتراک گذاری

ارسال نظر