رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ روغن نباتی خروس نشان

5 اردیبهشت 1336

برگرفته از کتاب« 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان»- تألیف «محسن میرزایی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر