رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ سیستم تلفنی بِل

شرکت بِل در سال 1876 

شرکت بِل به استفاده عده کثیری از سیستم های خود می بالید .

برگرفته از کتاب عصر طلائی تبلیغات _ دهه 70 _ جیم هیمن

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100