رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تبلیغ پودر برف

در این آگهی جوایز متعددی به مردم معرفی می شود که در صورت خریدن پودر برف ،از آنها بهره مند می شدند.

سال 1343

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر