رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تجلیل از مقام امیرکبیر

 دعوت«حکیم الملک» از«ذکاءالملک» جهت شرکت در مراسم تجلیل از مقام امیرکبیر که در روز دوشنبه 23 میزان در مدرسه دارالفنون برگزار می شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر