رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تخت مرمر«فتحعلیشاه قاجار» متشکل از 63 قطعه متصل بهم

«فتحعلیشاه» در سال 1221 هجری قمری به دلیل محفوظ نبودن ایوان تخت مرمر و دشوار بودن جابجایی تخت طاووس، دستور داد تختی بسازند که در وسط ایوان قرار داشته باشد که به تخت مرمر یا تخت سلیمانی معروف شد. طراح آن«میرزا بابای شیرازی نقاش باشی» و سرپرست حجاری«استاد محمدابراهیم اصفهانی حجارباشی» بودند.

تخت مرمر به شکل سکوی بلند دیواره داری روی دوش سه دیو و شش فرشته و یازده ستون مارپیچ که بعضی از آنها بر پشت شیر قرار دارند، در وسط ایوان مستقر شده‌ است. در سطح عمودی پله‌ها و بر روی طارمی ها اشکال و پیرامون تخت، کتیبه‌ هایی است که درون هر یک از آن‌ ها یک بیت یا مصرع از دو قصیده«فتحعلیخان صبا» در مدح فتحعلیشاه، حک و زراندود شده‌ است. این اشعار به قلم نستعلیق«استاد مهدی تهرانی ملک الکتاب سلطانی» نوشته شده و نام سازنده اصلی تخت یعنی«محمدابراهیم» بر روی مجسمه‌ها حک شده‌ است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر