رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تذکره راه شوسه دولت علیه ایران

این تذکره دربر دارنده اسم مسافر، مبدا و مقصد اوست و در تاریخ 22 شهر محرم سنه 1307 صادر شده است. در انتهای آن مهر مدیر راه شوسه خط قزوین در دولت علیه ایران به چشم می خورد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر