رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تشکر مجلس از ستارخان و باقرخان

مذاکره و تصویب نامه تشکر مجلس شورای ملی از«ستارخان» و«باقرخان» و اهالی تبریز به سبب نقش مهم آنها در رهاسازی ملت ایران از ظلم ستمکاران، احیاء و بازگرداندن مشروطیت- 10 ذیحجه 1327 هجری قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر