رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تصویری از ترور ناصرالدین شاه روی جلد یک مجله فرانسوی

تصویری که روزنامه ای فرانسوی دو روز پس از ترور «ناصرالدین شاه» در سال۱۸۹۶ بر روی جلد خود از آن واقعه به صورت نقاشی درج کرد

هزار توی تاریخ . روایت ۴۲

اشتراک گذاری

ارسال نظر