رفتن به محتوا رفتن به فوتر

(تعرفه انتخاب)-نمره 82- تاریخ 12 ربیع الثانی

دارنده تعرفه: حضرت مستطاب حجة الاسلام آقای حاجی میرزا مهدی آقا- پسر: جناب حاجی میرزا ابی عبدالله مرحوم، اعلی الله مقامه- شغل: … – منزل در کوچه میرزای مرحوم – محله .. – محل دادن  رای: خانه بیگلربیگی- روز دادن رای: یوم جمعه 14 شهر ربیع الثانی- ساعت افتتاح مجلس انتخاب: یک ساعت از دسته- ساعت اختتام آن: یک ساعت به غروب مانده- عده منتخبینی که دارنده این تعرفه بایداً(می تواند) معین نماید: 16 نفر

محل مهر یا امضای انجمن نظارت

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.