رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران دوران قاجار6

در میان رجال درباری مظفرالدین شاه،هیچ کس نزدیک تر از دکتر اعلم الدوله ثقفی نبود و خدمات او به مشروطیت غیر قابل انکار است. آنچه تقدیم بینندگان گرامی می شود، تعدادی از نامه هایی است که مظفرالدین شاه به خط خود برای دکتر اعلم الدوله ثقفی نوشته است

هو
خلیل خان امروزبعداز رفتن شما ،اتابک آمد خیلی خیلی حرف زده شد ، لیکن آن مطلبی که به شما گفتم ، به او نگفتم !! آخر که میخواستم برخیزم به او گفتم
برحسب فقره مطلبی بود گفته ام ؛به شما میگوید ؛
او هم فرستاده بود پی شما،شما رفته بودید، اگر امشب رفتی آنجا، مطلب دست شما باشد
شهرصفر ۱۳۲۲
ازسلامت خودت عرض بکن
۴ ماه قبل از تبعید حکیم الملک ،میرزامحمودخان است

اعلم الدوله ثقفی

برگرفته از آرشیو مرحوم اعزاز ثقفی فرزند شادروان اعلم الدوله در پنجاه سال پیش از محسن میرزایی

بازخوانی از میر غوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.