رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«سیدحسن تقی زاده»

«سیدحسن تقی زاده» فرزند«سیدتقی پیشنماز اردوبادی» در سال 1296 قمری در تبریز متولد شد. بعدها که در جریانات سیاسی داخل شد، به تحصیلات خویش ادامه داد و به چند زبان خارجی آشنا گردید. در چند دوره نماینده مجلس بود. در جنگ جهانی اول در برلین«روزنامه کاوه» را دایر کرد که یکی از بهترین روزنامه های فارسی محسوب می شد. در سال 1307 والی خراسان بود و در سال 1308 به وزیرمختاری ایران در لندن منصوب شد. ماموریت وی در انگلستان زیاد طول نکشید که به ایران، احضار و به سمت وزارت طریق و شوارع در کابینه«هدایت» معرفی شد. پس از چندی به جای«حسن مشارالملک» وزیر دارایی گردید و تا سال 1312 همین سمت را داشت. «تقی زاده» مردی بود باهوش، زیرک، قوی الحافظه و از افراد مطلع و افاضل درجه یک ایران و آثاری نیز از وی باقی مانده است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.