رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی از محمد صدرالدین به سپهدار اعظم

این تلگراف در مورد اقدامات بی‌طرفانه سفارت کبری در مسئله استقلال مملکت و در دست طبع بودن قانون انتخابات است. از نظر فرستنده تلگراف، این هیجان و شورش موجب انقلاب و اغتشاش خواهد شد. او از سپهدار اعظم درخواست کرده که به این هیجان نهایتی بدهد.

محمد صدرالدین

تاریخ: سنه 1327 (1288 ش)

 

این تلگرافات مربوط به زمانی است که مجلس به توپ بسته شده مشروطیت در سراسر کشور تعطیل گردیده و تنها تبریز علیه محمد علی شاه قیام کرده و قشون اعزامی محمد علی شاه، تبریز را در محاصره در آوردند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100