رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف از شیراز به طهران

از فرج‌ الله توپچی به مخبرالملک.

موضوع: تعیین تکلیف عمل توپچی و رشته نظم آن که به‌ کلی منهدم شده

تاریخ تلگراف 19 رجب پیچی‌ئیل 1326 است. توضیح آن‌ که پیچی‌ییل از جمله نام‌های دوازده‌گانه ترکی سال می باشد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100