رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف از شیراز به طهران

از فرج‌ الله توپچی به مخبرالملک.

موضوع: تعیین تکلیف عمل توپچی و رشته نظم آن که به‌ کلی منهدم شده

تاریخ تلگراف 19 رجب پیچی‌ئیل 1326 است. توضیح آن‌ که پیچی‌ییل از جمله نام‌های دوازده‌گانه ترکی سال می باشد.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100