رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف به ولیعهد

اداره تلگرافی دولت علیه ایران، ورقه مخصوص ولیعهد، سال 1309

این تلگراف در تاریخ 16 شهر جمادی الاول سال 1309 از طرف صدراعظم«میرزاعلی اصغرخان امین السلطان» از تهران برای«مظفرالدین میرزا»ی ولیعهد مخابره شده است.«امین السلطان» ضمن اعلام لغو قرارداد انحصار تنباکو مردم تبریز را تهدید کرده است که اگر نسبت به مامورین«رژی» بی احترامی کنند، شدیداً تنبیه خواهند شد و در خاتمه از علمای اعلام خواسته است که برای شاه، عرایض تشکر بنویسند!

اشتراک گذاری

ارسال نظر