رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف جوابیه از تبریز به حاج میرزا ابوالمکارم

تلگراف جوابیه از تبریز در اجرا و بررسی یک موضوع مالی به خواسته«مرحوم میرزا ابوالمکارم زنجانی» 

از تبریز به زنجان
خدمت ذی سعادت جناب مستطاب شریعتمدار ملاذالاسلام«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم مجتهد» دامت افاضاته
السّاعه که عصر دوشنبه دوازدهم(۱۲ ماه)است، تمام وجه غرامت را به«مشهدی رضا» در خدمت جناب مستطاب ملاذالانام«آقای حاجی میرزامحسن آقا مجتهد» دامت افاضاته(احتمالاً مرحوم آقاسیدمحسن قاضی طباطبایی جدّ خاندان قاضی تبریزی) تسلیم نموده اند(مُغرم ناشناس است؟) وقبض رسید آن را آورده، ضبط کردم و فردا روانه(فرستاده)می شود. در فرمایش اخیر(؟؟) هم با پست جواب عرض می کنم .
«حسینقلی»(احتمالاً: ذوالفقارخان اسعدالدوله؟)
به تاریخ ۱۳ ربیع الاول یونت ئیل۱۳۲۴

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر