رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بیسکویت مینو

 

– کوه را از جا کندی چطور خسته نشدی؟
– برای این که عادت دارم بین دو غذا بیسکوییت مینو بخورم!
“شیرینی های مینو زندگی را شیرین تر می کند.”

مجله توفیق_ شماره14- تیر1344

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر