رفتن به محتوا رفتن به فوتر

باطری ری.او.واک

جاهل اولی- اون باتری”ری او واک”که شیش سال پیش واسه رادیوت خریدی کو داش؟
جاهل دئومی- توشه باآ…

مجله توفیق_ شماره14- تیر1348

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر