رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماشین رامبلر

 

یا آدم ماشین نمی‌خره، یا اگر خرید،”رامبلر”می‌خره!

 

مجله توفیق_شماره8- اردیبهشت1343

اشتراک گذاری

ارسال نظر