رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ماشین ژیان

ژیان با مزایای برجسته فنی و ایمنی موجود

خانم شیر به شیر: چرا در رفتی؟!
درسته که من”شیر”م ولی اون “ژیان” بود!
برای سال 1349
با قفل فرمان، استارت دکمه‌ای و شاسی فولادی

مجله توفیق_شماره8- اردیبهشت1349

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر