رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تیتو در دفتر کار

رییس جمهور تیتو پشت میز کار، با ژستی بسیار تحسین برانگیز دیده می شود

پشت سرش، روی دیوار، نقاشی «کرستو هگه» داسیک، نقاش اهل کرواسی، خودنمایی می کند. این تابلو”نبرد در استوبیسا” نام دارد که نام شهری در کرواسی است و شورش دهقانان کرواسی علیه اربابان فئودال در قرون وسطی را به تصویر می کشد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر