رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جان اف کندی و ژنرال توماس پاورز

 

«جان اف کندی» و «ژنرال توماس پاورز» رئیس ستاد فرماندهی استراتژیک هوایی و همراهانشان دور تلفن سرخ رنگی جمع شده اند که فقط در صورت بروز جنگ هسته ای، زنگ خواهد خورد

اشتراک گذاری

ارسال نظر