رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن افتتاح مجلس

به تاریخ 14 جمادی الاخر- روز جشن افتتاح مجلس مقدس در سر در خانه حضرت اجل «آقای حاجی نظام الدوله» انداخته شده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر