رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن ایران و آلمان

جشن در مدرسه ایران و آلمان

زیر بیرق نفر سمت راست: «پرنس رویس» وزیر مختار آلمان- نفر سمت چپ: «دکتر دریگر» رییس مدرسه- در وسط میان محصلین: «دکتر متین دفتری»(احمد دفتری)

اشتراک گذاری

ارسال نظر