رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن در بخارست

«خروشچف» از ماهواره ها بازدید می کند

«خروشچف» در اتومبیل تزئین شده با گل که با نیروی پلیس همراهی می شد، در کنار «گئورگی گئورگیو دژ» رئیس جمهور رومانی برای افرادی که در خیابانهای بخارست ایستاده اند و شادی می کنند ، دست تکان می دهد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100