رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جشن روز می در مسکو

موشک های زمین به هوای روسی با توان هدف قرار دادن هواپیماهای جنگی در رژه میدان سرخ به نمایش درآمدند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر