رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمعیت مشتاق برای سخنان فرانکو

انبوهی از مردم با اشتیاق بسیار برای شنیدن سخنان «فرانکو» جمع شده اند

«ژنرال فرانسیسکو فرانکو» سیاست‌مدار و نظامی اسپانیایی بود. او پس از جنگ داخلی اسپانیا، از سال ۱۹۳۹ تا هنگام مرگش در سال ۱۹۷۵ بر اسپانیا حکومت می‌کرد و به عنوان محافظه کار و اصلاح طلب با انحلال رژیم پادشاهی و برقراری حکومت جمهوری در سال ۱۹۳۱ مخالفت نمود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر