رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمعی از درباریان

«عزیزالسلطان»، «آقا مردک خان»، «مهدیقلیخان مجدالدوله»، «عبدالصمد میرزا عزالدوله»، «کامران میرزا»نایب السلطنه، «شاه»، «سالارالسلطنه»پسر شاه، «میرزا علی اصغرخان»صدراعظم(امین السلطان)، «میرزا عبدالله خان»(پسر صدراعظم)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.