رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«سپهدار اعظم»-«عین الدوله»-«مرحوم عضدالملک»نایب السلطنه مشروطه-«فرمانفرما»-«مستوفی الممالک»-«سردار اسعد»

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر