رفتن به محتوا رفتن به فوتر

نفر دوم از چپ:«دکتر اعلم الدوله ثقفی»- نفر چهارم:«عبدالمجید میرزا عین الدوله»

اشتراک گذاری

ارسال نظر