رفتن به محتوا رفتن به فوتر

جمع صاحب منصبان

از راست :1. حسن خان مشیرالدوله 2. وثوق الدوله 3. قوام السلطنه 4. امین الدوله 5. حسنعلی خان نظام السلطنه 6. معاون الملک پسر قوام الدوله 7. ناصر همایون 8. محمد خان امیرالامرا

برگرفته از کتاب گنج پیدا ، مجموعه ای از عکس های آلبوم  خانه کاخ موزه گلستان ، همراه با رساله عکسیه حَشریّه ، نوشته محمد بن علی مشکوة المُلک

به کوشش بهمن جلالی

 

                                                                                                                                                        

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر