رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ردیف نخست از راست:«دکتر رفیع خان»-«میرزا علی آقا هیات»-«حاج میرزا آقا فرشی»-«حاج محمدجعفر اصفهانی»-«فرماندار تبریز»-«میرزا محمد ثقه الاسلام»-«حاج سیف»شهردار تبریز-«عدل»-«حاج محمدآقا حریری»-«حاج حسن فتح الله زاده»-«میرزا جعفر اصفهانی»-«احمد قازانچی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر