رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حاجی میرزا آقاسی

شبیه جناب جلالتماب اجل اعظم،«حاجی میرزا آقاسی» سلمه الله تعالی

«حاج میرزاعباس» یا«ملا عباس ایروانی» متخلص به«فخری» و معروف به«حاج میرزا آقاسی» مدت چهارده سال، صدراعظم«محمدشاه قاجار» بود و مردم در غیابش، او را «حاجی» یا«حاجی آقا» می گفتند.«حاج میرزا آقاسی» در مدت چهارده سال صدارت خود، فعال مایشاء و متنفذ در عقیده و اراده شاه بود و ملقب و مشهور به«شخص اول» شد. صدارت را دون شان و مرتبه خود می دانست و از این جهت، مایل نبود، بلکه قدغن کرد که کسی او را به عنوان صدراعظم، خطاب کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر