رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حرم ناصری در ییلاق

کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگاد قزاق در خاطرات خود می نویسد: (یک ارتش 500 هزار نفری را آسان تر می توان تحت فرمان نگه داشت تا 1500 زن را ، ولی ناصرالدین شاه آنها را تحت فرمان داشت و به محض اینکه رئیس خواجه ها ندا سر میداد که شاه آمد، سکوت مطلق برقرار می شد.)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100