رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حسینقلی خان نواب

«حسینقلی خان نواب»

«حسینقلی خان نواب»پسر«جعفرقلیخان»در هند و لندن و پاریس تحصیل کرد و در حدود سال 1300 هجری قمری به تهران آمد و در تاسیس بانک شرقی انگلیس که بعدها سهام خود را به بانک شاهی فروخت، دخالت داشت. در سال 1307 قمری در اداره(رژی)انحصار دخانیات مستخدم شد.

«ادوارد براون»در کتاب«انقلاب ایران» می نویسد:«در هیات دولتی که پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، بدون نخست وزیر تشکیل یافت، حسینقلی خان نواب، وزیر امور خارجه بود و چندی بعد علاءالسلطنه به جای نواب به وزارت امور خارجه منصوب گردید.» در سال 1333 قمری به وزیرمختاری برلین انتخاب شد و از فرانسه به برلین حرکت کرد و در تمام مدت جنگ بین الملل اول، وزیرمختار ایران در آلمان بود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر