رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حمام ضدعفونی

اعلان حمام نمره با دوش های متعدد که لنگ و حوله را پس از جوشانیدن در اختیار مراجعین قرار می داد و هر روز پس از بستن حمام  به منظور دفع میکروب جَرَب و سل از گوگرد استفاده می کرد

اشتراک گذاری

ارسال نظر