رفتن به محتوا رفتن به فوتر

1- گراندوک جانشین امپراتور و حکمران قفقاز-2- «شریف الدوله» نماینده وزارت خارجه-3- «سردار غلامعلی خان عزیزالسلطان»

اشتراک گذاری

ارسال نظر