رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکم وزیر همایون درباره رعایای قریه مهرآباد

حکم«میرزا مهدی خان» وزیر همایون درباره برخورد با رعایایی که از دادن حق اربابی طفره رفته و کسانی که بی اذن در قریه مهرآباد از قراء«حاج میرزا ابوالمکارم زنجانی» دخل و تصرف کرده اند

به منه تعالی

«مقرب الخاقان فضل الله خان»را مرقوم می گردد

از قراری که مسموع گردید، رعایا و ساکنین مزرعه«الیکن» که به موجب نوشتجات عدیده و تحقیقات دقیقه که به عمل آمد و ملاحظه شد، آن مزرعه بدون تردید از مزارع مخصوصه قریه مهرآباد، ملک جناب مستطاب شریعتمدار، ملاذ الانام، حجه الاسلام«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم مجتهد»دامت برکاته است، از دادن حقوق مالکانه و ادای سهام اربابی، طفره و تسامح دارند و به خوبی از عهده پرداخت آن بر نمی آیند. لهذا«مقرب الخاقان» به موجب این حکم، مامور است که به آن محل رفته، به اطلاع مباشر قریه مهرآباد و گماشته جناب مستطاب معزی الیه، التزام سخت، ممهور به مهرعموم ریش سفیدان آن و رعایای آنجا بگیرد که از این تاریخ به بعد، حقوق مالکانه و اربابی آنجا را بدون کم و کسر و طفره و تعلل همه ساله به مباشر املاک جناب معظم الیه پرداخت نموده و قبض دریافت دارند که اگر من بعد، دیناری از آن لم یصل عهده تاخیر بیفتد، مقصر و مورد مواخذه و تنبیه سخت خواهند بود و نیز در محل مهرآباد دره سی که بعضی ها من غیر، حق پاره ای تصرفات و بناها کرده اند، باید به موجب این حکم، خراب و منهدم نموده و نیز التزامی از رعایا بگیرید که احدی در آنجا حق هیچ گونه مداخله ندارد و نگذارند که کسی بعد از این به هیچ وجه در آنجا بنا و تصرفی نماید.

شهر ذیحجه 1324

وزیر همایون

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.