رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خروشچف در میان عکاسان

«خروشچف» متواضعانه از مقابل عکاسان حرفه ای و تازه کار ، عبور می کند

او در دوست یابی و تحت تأثیر قرار دادن افراد توانایی زیادی داشت.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100