رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خشونت در روز پاریس

مردم وحشت زده پاریس در تلاش برای نجات جان خود

وقتی «ژنرال دوگل»  برای مراسم یادبود روز پاریس، وارد این شهر شد، تیراندازهای آلمانی به روی مردمی که در اطراف«نوتردام» حضور داشتند، آتش گشودند. عده ای فرار کردند و تعدادی در پیاده رو به حالت خوابیده قرار گرفتند تا از گلوله ها در امان باشند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر