رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خطاطی بسیار زیبایی از سوره مبارکه«فاتحه الکتاب»

از عکس های اهدایی شادروان«مسعود معصومی»به زنده یاد«استاد محسن میرزایی»

نام هنرمند خطاط، مشخص نیست.

اشتراک گذاری

ارسال نظر