رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط سرکار مجتهد میرزا ابوالقاسم زنجانی

خط«مرحوم سرکار مجتهد میرزا ابوالقاسم زنجانی» برصفحه ایی از قصیده«هائیه*» طولانی، سروده خود ایشان در استقبال از قصیده«شیخ کاظم الازری بغدادی» در رثاء امام حسین علیه السلام و وقایع کربلا، تک نسخه محفوظ در عتبه مقدسه عباسیه کربلا

وجه نامگذاری«مرحوم شیخ محمدتقی برغانی» به«شهید ثالث»: التّوجیه مِن بعض مشایخنا الّذی قُتل فی المحراب فی صلاه الصبح، فی مدینه قزوین، فالشتَهرَهناک بالشهید الثالث.
رحمه الله علیه و رضوانه
منه(شاعرقصیده)عفی الله عنه

  • قصیده در عربی به سجع یا حرف آخر و ردیف یا حرف آخر، نامگذاری می شود.«هاییه» یعنی این قصیده با حرف «ه» ردیف شده است.
  • عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر