رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اثر رنگ و روغن«ملک محمد قزوینی»

مضمون شعر: خط، قلعه ای است محکم، دستم از اوست یاغی- مشقه ملکمحمد بی قرب بی قدر!

عکس: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر