رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط میرعماد سیفی

همیشه تا که ز تاثیر ابر نوروزی- چمن شود ز ریاحین چو جنةالماوی

نهال عمر تو سرسبز باد و بدخواهت- به زیر خاک چو بیخ درخت ناپیدا

الفقیر«عماد الحسنی»(میرعماد سیفی قزوینی)- از مرقع 16612 کتابخانه مجلس

عکس از میرغوغا

 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر