رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خلبان آمریکایی دستگیر شده در ویتنام شمالی

«کاپیتان روبرت ان دوگتری» از نیروی هوایی امریکا که توسط نیروهای تان هوا در 2 آگوست 1965 پس از سقوط هواپیمای اف 105 دستگیر و زندانی شد

اشتراک گذاری

ارسال نظر