رفتن به محتوا رفتن به فوتر

میدان سرخ  مسکو  مملو  از  جمعیتی بود که برای خوشامدگویی به فضانوردان  آمده‌بودند.« کلنل والری بایکوفسکی» و« والنتینا ترشکوا» پس از  پرواز تاریخی خود به فضا در مسکو مورد استقبال قرار گرفتند . آنها تصاویر فضانوردان و «لنین» و «خروشچف» را در دست  داشتند و  این  نشانه بارزی از« استالین‌» زدایی در اتحادجماهیرشوروری است.

اشتراک گذاری

ارسال نظر