رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خیابان خاطره ها

خیابان اسلامبول و میدان مخبرالدوله

ساختمان پلاسکو نیز در عکس دیده می شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر