رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دستخط مارشال دوگل

آمادگی جنگ یعنی آمادگی فرماندهان، کاپیتان دوگل، میدان چهاردهم لاکرا پاریس، منطقه پانزدهم

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

«سنت سایرن» 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر